Ja gada sākums ir apņemšanās laiks, tad vasaru varētu dēvēt par iespēju laiku, vismaz vidusskolas absolventiem noteikti. Ik gadu vasaras mēneši ir tie, kuros tiek veiktas tūkstošiem izvēles par to, ar kādu nozari saistīt savu nākotni. Aizraujošā pilota profesija mēdz atbaidīt gan ar salīdzinoši lielo studiju maksu, gan studiju intensitāti un grūtības pakāpi. Līdz šim lielākais studēt gribētāju šķērslis atrisināts – pēc studentu teiktā, airBaltic nodrošinot finansiāli pievilcīgākos apstākļus Eiropas Savienībā, un kompānijas sniegtu mācību maksas aizdevumu. Mācību grūtības pakāpi samazināt nav iespējams, taču ir iespējams tai labāk sagatavoties un arī uzdrošināties radīt sev izaicinājumu. Vairāki Pilotu akadēmijas absolventi – airBaltic piloti, ir izvēlējušies ceļu, uzsākot studijas uzreiz pēc vidusskolas, tādējādi radot sev unikālu iespēju nonākt labi apmaksātā un prestižā amatā uzreiz pēc divu gadu studijām. Jautājām viņiem par to, kāda bijusi pāreja no mācībām vidusskolā un vai grūtības pakāpe tiešām ir tik grūti paceļama spārnos.

Emīls Zadraks stāsta, ka iestāšanās Pilotu akadēmijā viņam bija ļoti skaidrs un pārdomāts lēmums. Arī iestāšanās pieredze bija ļoti pozitīva, jo katrā posmā bija skaidri izskaidrots, kas tiek sagaidīts. Vidusskolā airBaltic pilots jau bija izlēmis papildus obligātajiem eksāmeniem kārtot fizikas eksāmenu un atzīmē to kā labu pārbaudi pirms iestājeksāmeniem Pilotu akadēmijā. Tāpat kā pilota darbā arī veiksmīgai atlases iziešanai un mācībām akadēmijā svarīgi ir sagatavoties un būt svaigam matemātikā, fizikā, angļu valodā, tāpēc viņaprāt, iestāšanās akadēmijā uzreiz pēc vidusskolas ir labākais laiks, kad to darīt. Pilotu akadēmijas absolvents atzīmē, ka mācību saturs nav raķešu zinātne, un kā galveno atslēgu veiksmīgam mācību procesam pilotu akadēmijā uzskata neatlaidību un pacietību, vēlos vakaros mācoties teoriju. Pats mācību saturs nav sarežģītāks par to, ko māca vidusskolā, un, salīdzinot ar universitāti, šīs mācības ir ļoti kodolīgas un intensīvas, uzsvaru liekot tikai uz pašu svarīgāko, kas vajadzīgs pilota profesijā, atzīmē Mārupes Valsts ģimnāzijas absolvents.

Pilota darbā airBaltic

Rainers Škutāns, kurš par savu ofisu sauc Airbus lidmašīnas pilotu kabīni,pieteikumu airBaltic Pilotu akadēmijai nosūtīja uzreiz pēc vidusskolas atestāta saņemšanas. Atbilde saņemta jau pāris dienu laikā, un jūlija gaitā atlases process arī ticis pabeigts, kas bija iedalīts četros labi saprotamos posmos. Process, protams, esot bijis izaicinājumu pilns, taču noteikti izdarāms, ja ir pareizā motivācija un mērķis, jautājot par savu iestāšanās pieredzi atzīmēja akadēmijas absolvents. Viņš uzmanību uz centralizētajiem eksāmeniem nav licis, vairāk pievēršot uzmanību tam, lai sagatavotos iestājeksāmeniem, par ko internetā var atrast pietiekami daudz informācijas. Atbildot uz jautājumu, par to, kāda bijusi pāreja no vidusskolas uz Pilotu akadēmiju, Rainers atzīmē, ka tas ir paveicams. Turklāt, viņam mācīšanās airBaltic Pilotu akadēmijā šķita vieglāka nekā vidusskolā, jo mācītas tiek konkrētas lietas, konkrētam mērķim, nevis visaptveroša vidusskolas programma. Tāpat kā Emīlam , arī Raineram izaicinošākā šķitusi teorijas mācīšanās, kur neiztikt bez pamatīgas iedziļināšanās, taču tas vēl saldāku padara brīdi, kad sākas praktiskās lidošanas mācības.

Pēc pirmās nedēļas lidojumu mācībām 2020. gadā

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas absolvents Artūrs Asars-Asarovskis pēc vidusskolas absolvēšanas paspēja iestāties augstskolā, bet, pamanījis Pilotu akadēmijas piedāvājumu, nelaida garām izdevību pieteikties arī tajā. Uzaicināts uz atlases procesu, jaunais pilots piegājis procesam ar domu būt tādam kā viņš ir, necenšoties izlikties par labāku. Pats atlases process šķitis ļoti interesants, turklāt to veicot arī izdevies paralēli atrast veidu kā segt studiju maksu. Tagad ar to talkā nāk airBaltic [aut.piez] Kopumā bija uztraukums, taču vienmēr gāju ar atvērtu prātu un pozitīvu attieksmi, atzīmē airBaltic pilots. Viņaprāt, startēt Pilotu akadēmijā uzreiz pēc vidusskolas ir pilnībā iespējams, ja ir tehniskā domāšana un labas angļu valodas prasmes. Tehniskā domāšana palīdz izprast galvenos lidošanas principus, kā arī sistēmu nozīmi lidošanā. Protams, standarti ir daudz augstāki kā arī informācija ir daudz vairāk nekā skolā, taču tas nav nekas neiespējams, ja esi apņēmīgs, čakls un esi labi tehniski orientēts ar labu loģisko domāšanu, runājot par atšķirībām starp vidusskolu un pilota studijām nosaka Artūrs. Pilotu akadēmijas absolvents uzskata, ka centralizētie eksāmeni savā ziņā palīdz sagatavoties ar domu, ka tiem gatavojies. Tas ir kā mazs pirms-treniņš Pilotu akadēmijas studijām. Taču skatoties uz priekšmetiem, kas ir pilotu akadēmijā un kas skolā, nav daudz kopsavilkumu, kas no skolas tieši palīdzētu. Galvenais ir angļu valoda un fizika, bet ne formulas, drīzāk prasme procesu vizualizācijai un izprašanai, mācību uzsvarus ieskicē Artūrs, nosakot, ka viss ir pūliņu vērts, ja tas ir tas, ar ko vēlies saistīt savu nākotni!

airBaltic Pilotu akadēmijas absolvents, airBaltic pilots Artūrs.
Pilota darbā airBaltic

Dāvids Brikmanis airBaltic Pilotu akadēmijā iestājās pusgadu pēc Liepājas Valsts tehnikuma absolvēšanas un atskatoties pagātnē to neredz kā kaut ko neiespējami grūtu, bet pielīdzināmu studiju uzsākšanai jebkurā citā universitātē, koledžā vai augstskolā. Viņaprāt, pēc vidusskolas bez šaubām var uzreiz iestāties Pilotu akadēmijā, un, ja, tiktu prasīts viņa padoms, tieši tā viņš arī ieteiktu darīt. airBaltic pilots atzīmē, ka nav jābūt ļoti augstam matemātikas vai fizikas līmenim, taču primāra matemātika un fizika tiks pielietota ikdienā gan akadēmijas laikā, gan pēc akadēmijas, strādājot airBaltic, tāpēc bez izpratnes iztikt nevarēs. Liepājnieka ieteikums potenciālajiem studētgribētājiem ir uzdrošināties. Ja eksāmenus spēj nolikt valstiski vismaz vidējā līmenī, tad nevajag baidīties,  un esmu drošs, ka Tev Pilotu Akadēmija būs pa spēkam, iedrošina jaunais pilots. Viņaprāt, salīdzinot ar vidusskolu, Pilotu akadēmijas sarežģītības līmenis varētu būt līdzīgs, taču mācību vielas daudzums ir daudz masīvāks, turklāt ļoti daudz ir jāpiespiež sevi mācīties pašam. Savā brīvajā laikā ir daudz jāmācās un jālasa, it īpaši kad tuvojas eksāmeni, taču šis teorijas process ir ļoti ātrs un īss, pēc kā seko praktiskā lidošanas daļa, kas ir kā labi pelnīts atvaļinājums pēc intensīvajām mācībām –  noslēgumā piemin Dāvids.

airBaltic Pilotu akadēmijas absolvents, airBaltic pilots Dāvids.
Studiju laikā, piedaloties Liepājas aviošovā 2022. gadā

Niks Širins iestāšanās procesu airBaltic Pilotu akadēmijā atceras kā izaicinošu, taču tāpēc arī gandarījuma bagātu. “Katra intervija un tests, kuru pievarēju radīja tādu kā saviļņojuma sajūtu, jo sapratu, ka tas tiešām notiek pa īstam”, atceroties min jaunais pilots. Viņaprāt, iestāšanās eksāmenos ļoti palīdzējis tas, ka vēl nesen bija kārtoti vidusskolas eksāmeni, īpaši izceļot fizikas eksāmenu, kas kalpojis kā laba sagatavošanās iestājeksāmeniem. “Loģiskā domāšana un uzdevumu risināšana ārpus kastes bija liela daļa no pārbaudījuma, tāpēc eksāmeni krietni palīdzēja”, piemetināja Niks.
Runājot par studijām akadēmijā airBaltic pilots stāsta, ka negrib nevienu biedēt, taču salīdzinot ar vidusskolu, tas tomēr esot cits līmenis. Viņaprāt, galvenais faktors labiem rezultātiem ir neatlaidība, jo informācijas apjoms, kas sagaida ir patiešām liels. To visu izprast, uztvert un atcerēties prasa daudz darba un laika, tāpēc ir ātri jāizaug no vidusskolas brīvās vides, kur ar mācīšanos iepriekšējā vakarā pietika.
Tomēr neskatoties uz grūtībām, Niks atbalsta ideju par studijām uzreiz pēc vidusskolas, lai arī tas nav viegls ceļš uz mērķi. Katram ir jāapzinās savas spējas un motivācija, ko ir gatavs darīt, lai to sasniegtu. Viņa paveiktas ir lielisks pierādījums tam, ka tas ir izdarāms, nobeigumā piemetina Pilotu akadēmijas absolvents.

Pilota darbā airBaltic