Atgriezties
Reitinga atjaunošana vai atkārtota apstiprināšana

Tipa kvalifikācijas instruktora (TRI/SFI) apmācība

Kurss ir paredzēts, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu, kā arī lidojumu apmācību, lai iegūtu tipa kvalifikācijas (type rating) instruktora TRI(A) vai SFI(A) kvalifikāciju.

1. modulis: teorētiskā apmācība (gan TRI(A), gan SFI(A)):

Teorētiskās apmācības modulis nav saistīts ar tipu un var kalpot kā atsevišķs kurss FTO / TRTO / aviokompāniju operatoru zemes instruktoriem.
Teorētiskā daļa sastāv no mācīšanas un mācīšanās pamatapmācības saskaņā ar AMC FCL 1.365 1. daļu.
Mācību un mācīšanās procesi tiek apgūti klases sesijās, izmantojot lekcijas, diskusijas un vingrinājumus.

Ilgums: 3 dienas (25 stundas).

2. modulis: lidojuma apmācība (gan TRI (A), gan SFI (A)):

Mācību programma atbilst AMC FCL 1.365 2. daļai.
Mācības notiek ar tāda paša veida lidojumu apmācības ierīcēm, kuras pretendents vēlas mācīt.

1. sesija (2 stundas): darbojas kā PF no labā sēdekļa.
2. sesija (4 stundas): novērošanas sesija tipa kvalifikācijas kursa laikā.
3. sesija (4 stundas): tipa novērtēšanas sesijas vadīšana ar asistēšanu.
4. sesija (4 stundas): SFI/TRI kvalifikācijas sesija uzraudzībā.

Ilgums: 5-6 dienas.

3. modulis: lidmašīnas apmācība (tikai priekš TRI (A)):

Gaisa kuģa apmācība notiek ar tāda paša veida lidmašīnām. Apmācība sastāv no “Touch and Go” nosēšanās skaita un vismaz vienas pilnīgas apstāšanās.

Ilgums: 1 stunda + instruktāžas.

Kurss ir izstrādāts un apstiprināts saskaņā ar EASA-FCL 1.365 un JAR-FCL 1.410.

Kursa priekšnoteikumi

TRI (A):

  • minimums 1500 h TT kā pilotam daudzpilotu lidmašīnās;
  • derīga CPL (A) vai ATPL (A) licence;
  • angļu valodā: vismaz ICAO 4. līmenis;
  • pēdējo 12 mēnešu laikā pabeigti vismaz 30 maršruta sektori, iekļaujot pacelšanos un nosēšanos kapteiņa vai otrā pilota statusā ar attiecīgo tipu, no kuriem ne vairāk kā 15 sektorus lidojuma simulatorā.

SFI (A):

  • minimums 1500 h TT kā pilotam daudzpilotu lidmašīnās;
  • derīga CPL (A) vai ATPL (A) licence, vai kurai beidzies termiņš;
  • angļu valodā: vismaz ICAO 4. līmenis;
  • pēdējo 12 mēnešu laikā pabeigta kvalifikācijas pārbaude attiecīgā tipa lidojuma simulatorā;
  • pēdējo 12 mēnešu laikā pabeigtas vismaz 2 LOFT simulatora sesijas , ko vada kvalificēts pilots novērotāja statusā.