Atgriezties
Reitinga atjaunošana vai atkārtota apstiprināšana

Type Rating instruktora (TRI/SFI) apmācība

Kurss ir paredzēts, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu apmācību, kā arī lidojumu un sintētisko lidojumu apmācību, lai iegūtu tipa kvalifikācijas (Type Rating) instruktora (TRI (A)) vai sintētisko lidojumu instruktora (SFI (A)) kvalifikāciju.

Kurss ir izstrādāts un apstiprināts saskaņā ar EASA-FCL 1.365 un JAR-FCL 1.410

Kursa priekšnoteikumi

TRI (A):

  • min 1500 h TT kā pilots daudzpilotu lidmašīnās
  • JAA dalībvalsts derīga CPL (A) vai ATPL (A) licence*
  • Angļu valodā: vismaz ICAO 4. līmenis
  • Pēdējo 12 mēnešu laikā pabeigti vismaz 30 maršruta sektori, iekļaujot pacelšanos un nosēšanos PIC vai otrā pilota statusā ar attiecīgo tipu, no kuriem ne vairāk kā 15 sektorus lidojuma simulatorā.

SFI (A):

  • min 1500 h TT kā pilots daudzpilotu lidmašīnās
  • JAA dalībvalsts CPL (A) vai ATPL (A) licence, vai tās derīguma termiņš ir beidzies*
  • Angļu valodā: vismaz ICAO 4. līmenis
  • Pabeigts pēdējo 12 mēnešu laikā Kvalifikācijas pārbaude attiecīgā tipa lidojuma simulatorā
  • Pēdējo 12 mēnešu laikā ir pabeiguši vismaz 2 LOFT simulatora sesijas, ko vada kvalificēta lidojuma apkalpe novērotāja statusā.
1.
1. modulis: teorētiskā apmācība (gan TRI (A), gan SFI (A))

Teorētiskās apmācības modulis nav saistīts ar tipu un var kalpot kā atsevišķs kurss FTO / TRTO / aviokompāniju operatoru zemes instruktoriem.
Teorētiskā daļa sastāv no mācīšanas un mācīšanās pamatapmācības saskaņā ar AMC FCL 1.365 1. daļu.
Mācību un mācīšanās procesi tiek mācīti klases sesijās, izmantojot lekciju, diskusiju un vingrinājumus.

Ilgums: 3 dienas (25 stundas)

2.
2. modulis: sintētiskā lidojuma apmācība (gan TRI (A), gan SFI (A))

Mācību programma atbilst AMC FCL 1.365 2. daļai.
Mācības notiek ar tāda paša veida sintētiskām lidojumu apmācības ierīcēm, kuras pretendents vēlas mācīt.

1. sesija (2 stundas): darbojas kā PF no labā sēdekļa
2. sesija (4 stundas): Novērošanas sesija tipa kvalifikācijas kursa laikā
3. sesija (4 stundas): tipa vērtēšanas sesijas vadīšana ar palīdzību
4. sesija (4 stundas): SFI/TRI pienākums tipa kvalifikācijas sesijas laikā uzraudzībā

Ilgums: 5-6 dienas


3.
3. modulis: Aircraft Trainings (only for TRI (A))

Gaisa kuģu apmācības notiek ar tāda paša veida lidmašīnām. Apmācība sastāv no Touch and Go nosēšanās skaita un vismaz viena punkta

Ilgums: 1 stunda + instruktāžas