Atgriezties
Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Pirmreizēja salona apkalpes apmācība

Pirmreizējās apmācības mērķis ir nodrošināt, lai katrs students apgūtu kompetenci, zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu pienākumus un uzņemtos atbildību, kas saistīta ar pasažieru un lidojuma drošību standarta un ārkārtas situācijās. Tas tiek panākts, izmantojot apmācību klasē un datorapmācību (CBT), ko papildina virkne mācību, vingrinājumu un praktisko nodarbību.

Prasības uzņemšanai:

 • vismaz 18 gadu vecums;
 • vidusskolas atestāts vai līdzvērtīgs diploms;
 • spēja lasīt, runāt, rakstīt un saprast angļu valodu, lai nodrošinātu atbilstošu saziņu gan ar apkalpes locekļiem, gan pasažieriem;
 • spēja aizsniegt drošības aprīkojumu, kā arī aizvērt un atvērt augšējos bagāžas nodalījumus stāvus pozīcijā;
 • var parādīt spēju darboties ar aprīkojumu standarta un avārijas situācijās atbilstoši lidmašīnas tipam, uz kura strādās darbinieks;
 • var iesniegt pierādījumus, ka nav sodāmības reģistrā;
 • spēja peldēt bez palīglīdzekļiem.

AirBaltic Training iesaka:

 • iegūt medicīnisko novērtējumu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1178/2011 IV pielikumā (MED daļa), lai pārliecinātos, ka pieteikuma iesniedzējs ir fiziski un garīgi spējīgs droši veikt savus pienākumus.
 • apsvērt nākamā darba devēja noteiktās personas pārbaudes prasības.

Apmācību iespējas:

 • pilns kurss;
 • saīsināts kurss – paredzēts salona apkalpes locekļiem ar iepriekšēju pieredzi, bet bez salona apkalpes locekļa pienākumu pildīšanas ilgāk nekā 60 mēnešus vai arī tiem, kuri strādājuši par salona apkalpes locekli aviosabiedrībās, kuras nenodrošina apmācību un pārbaudi saskaņā ar EASA prasībām. Saīsinātā mācību programma aptver tos pašus mācību elementus, kas ir ietverti pilnajā kursā, bet ir īsāka.

Ilgums:

 • pilns kurss – 68h (10 – 14 dienas);
 • saīsināts kurss – 36h (5 dienas).

Kurss sastāv no sekojošiem moduļiem:

 • ievads aviācijā un stjuarta pienākumi un atbildība;
 • pasažieru apkalpošana un salona uzraudzība;
 • uguns un dūmu apmācība;
 • brīstamo izstrādājumu pārvadāšanas apmācība;
 • medicīniskie aspekti un pirmās palīdzības sniegšana;
 • izdzīvošanas apmācība;
 • apmācība par izdzīvošanu uz ūdens;
 • komunikācija;
 • apkalpes resursu pārvaldība;
 • drošības apmācība.

Iegūtā kvalifikācija:

Salona apkalpes pirmreizējās apmācības kurss ir izstrādāts saskaņā ar ICAO DOC 10002, Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 V pielikuma CC daļas 1. papildinājumu un ORO.FTL.250.

Derīguma periods:

 • uz nenoteiktu laiku: ja ikgadējā atkārtotā apmācība ir pabeigta EASA sertificētā aviosabiedrībā;
 • 60 mēneši: ja šajā periodā nestrādā kā lidojuma apkalpes loceklis.

Novērtēšana:

Esošo zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana, lai spētu sekot līdzi intensīvam teorētiskajam kursam ar dinamiskām praktiskām nodarbībām.

A220 durvju treneris
Ugunsdzēšanas un dūmu treneris (MPCT)
Sazinies ar mums