Atgriezties
Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Sākotnējā salona apkalpes darbinieku apmācība

Vecāko salona apkalpes darbinieku apmācība

Kurss ir izstrādāts saskaņā ar ICAO DOC 10003, Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 290/2012 V pielikuma CC daļu, CC daļas 1. pielikumu. Apmācību moduļus var nodalīt un apvienot pēc pieprasījuma un sertificēt kā neatkarīgus apmācību kursus.

Kurss aptver teorētiskās un praktiskās apmācības ar jauktām lekcijām klasē, aprīkojuma apmācību un praksi uz reprezentatīvās apmācības ierīces vai faktiskās lidmašīnas.

Mērķi

  • Sākotnējā salona apkalpes loceklis ir atbildīgs par ikdienas un ārkārtas operāciju vadīšanu un koordinēšanu;
  • Sniegt pietiekamas zināšanas par dokumentāciju, prasībām un noteikumiem, pilnvaru ķēdi, atbildību un pienākumiem;
  • Sniegt papildu zināšanas par avārijas procedūrām un drošības aprīkojumu no sākotnējā salona apkalpes locekļa pienākumiem.

Kurss sastāv no sekojošiem moduļiem:

  • Salona apkalpes loma
  • Avārijas procedūru un drošības aprīkojuma apmācība
  • Apkalpes resursu pārvaldība

 

Ilgums:

24 stundas

Sazinies ar mums