Atgriezties
Boeing 737 Tipa kvalifikācijas apmācība

Apkalpju sadarbības (MCC) kurss

airBaltic Training piedāvā divu veidu apkalpju sadarbības (MCC) kursus: modulāros (pilns, neatkarīgs) un kombinētos (integrēts A220 tipa kvalifikācijas kursā).

Apmācības vada kvalificēti instruktori ar bagātu pieredzi pilotu darbā airBaltic.

Iesaistītais aprīkojums: Boeing 737 FFS vai Boeing 737 FBS (ar kustību vai bez kustības), vai Airbus A220.

Pabeidzot kursu, pretendentam ir jāpārzina daudzapkalpes vides vispārīgie principi. CRM/TEM principi tiek pielietoti kā neatņemama apkalpju sadarbības moduļa sastāvdaļa. Pretendents spēj identificēt draudus un iespējamos kļūdas izraisošos apstākļus vairāku apkalpes darbību laikā.

Atbilstoši klienta prasībām apmācību procesā var tikt ieviesti speciālie SOP, nevis vispārīgie.

* Pārējām licencēm – saskaņā ar valsts noteikumiem.

PIEZĪME. Kombinētās MCC apmācības praktikantam ir jāatbilst attiecīgajām tipa kvalifikācijas kursa pirmsstāšanās prasībām.

Kursu priekšnoteikumi (EASA licencēm)*:

  • Derīga pilota apliecība (lidmašīna), ko izdevusi EASA dalībvalsts*;
  • Derīga 1. klases medicīniskā izziņa;
  • Derīga vairāku dzinēju instrumentu kvalifikācija (ME IR (A));
  • Minimālā lidojuma pieredze ir 70 stundas PIC
  • Jābūt sertifikātam, kas izdots saskaņā ar FCL.055, vai licences apstiprinājumam vismaz 4. līmeņa angļu valodā
  • Ir nokārtots ATPL (A) teorētisko zināšanu eksāmens saskaņā ar FCL.515;
Kursa saturs (Modulārs):
1.
Teorētiskais pamatkurss

Ilgums: 3 dienas (25 stundas), ieskaitot eksāmenu
Atrašanās vieta: airBaltic mācību centrs, Rīga


2.
Lidojumu (FBS) apmācība

Ilgums: 5 sesijas (20 stundas), ieskaitot testu
Atrašanās vieta: airBaltic mācību centrs, Rīga


NB! Mūsu Modulāro MCC apmācību absolventiem nodrošinām JOC ar papildu atlaidi!

A220 Full Flight Simulator