Atgriezties
Instruktoru apmācība

Apkalpes sadarbības (MCC) kurss

airBaltic Training piedāvā divu veidu apkalpes sadarbības (MCC) kursus: modulāros (pilns, neatkarīgs) un kombinētos (integrēts A220 tipa kvalifikācijas kursā).

Apmācības vada kvalificēti instruktori ar bagātu pieredzi pilotu darbā airBaltic.

Pabeidzot kursu, pretendentam ir jāpārzina daudzapkalpes vides vispārīgie principi. CRM/TEM principi tiek pielietoti kā neatņemama apkalpju sadarbības moduļa sastāvdaļa. Pretendents spēj identificēt draudus un iespējamos kļūdas izraisošos apstākļus vairāku apkalpes locekļu darbību laikā.

Atbilstoši klienta prasībām apmācību procesā var tikt ieviesti specifiskās SOP(standarta darba procedūras), nevis vispārīgas.

PIEZĪME: kombinētass MCC apmācības praktikantam ir jāatbilst attiecīgajām tipa kvalifikācijas kursa pirmsstāšanās prasībām.

Kursu priekšnoteikumi (EASA licencēm)*:

  • derīga pilota apliecība (lidmašīna), ko izdevusi EASA dalībvalsts*;
  • derīga 1. klases medicīniskā izziņa;
  • derīga vairāku dzinēju instrumentārija kvalifikācija (ME IR(A));
  • minimālā lidojuma pieredze ir 70 stundas kā kapteinim;
  • jābūt sertifikātam, kas izdots saskaņā ar FCL.055 vai licences apstiprinājumam vismaz 4. līmeņa angļu valodā;
  • jābūt nokārtotam ATPL (A) teorētisko zināšanu eksāmenam saskaņā ar FCL.515.

* pārējām licencēm – saskaņā ar valsts noteikumiem.

Kursa saturs (modulārs):
1.
Teorētiskais pamatkurss

Ilgums: 3 dienas (25 stundas), ieskaitot eksāmenu.
Atrašanās vieta: airBaltic mācību centrs, Rīga.


2.
Lidojumu (FBS) apmācība

Ilgums: 5 sesijas (20 stundas), ieskaitot testu.
Atrašanās vieta: airBaltic mācību centrs, Rīga.


NB! Mūsu modulāro MCC apmācību absolventiem nodrošinām JOC ar papildu atlaidi!

A220 pilna lidojuma simulators