Atgriezties
Ugunsdzēsības apmācība

Salona apkalpes periodiskā apmācība

Salona apkalpes periodiskā apmācība atbilst Komisijas Regulai (ES) Nr. 965/2012. Mācību programmas ir izstrādātas saskaņā ar ORO.CC.140 un AMC1.ORO.CC.140 un apmācību un pārbaudes programmas un saistīto dokumentāciju saskaņā ar ORO.CC.115.

Struktūra
Salona apkalpes periodisko apmācību kursā tiek apkopota teorētiskā apmācība un praktiskie vingrinājumi uz atbilstošām mācību ierīcēm vai lidmašīnām, kā arī praktiskie vingrinājumi ārkārtas situācijās, un drošības aprīkojuma apmācība. Mācību programmas var pielāgot jūsu uzņēmuma un CAA prasībām.

Ik pēc 12 kalendārajiem mēnešiem:

 • Ārkārtas procedūras, tostarp pilota darbnespējas gadījumā;
 • Evakuācijas procedūras, tostarp pūļa kontroles metodes;
 • Katra salona apkalpes locekļa pieskāriena vingrinājumi parasto un avārijas izeju atvēršanai pasažieru evakuācijai;
 • Uz kuģa uzstādītā vai nēsātā avārijas aprīkojuma atrašanās vieta un rīcība, kā arī to, vai katrs salona apkalpes loceklis uzvelk glābšanas vestes, pārnēsājamo skābekļa un elpošanas aizsargaprīkojumu (PBE);
 • Aviācijas medicīnas aspekti un pirmā palīdzība, pirmās palīdzības aptieciņas, to saturs un neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojums;
 • Invaliditātes vienlīdzība un invaliditātes izpratne, lai sniegtu īpašu palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti ikdienas un ārkārtas situācijās;
 • Drošības procedūras;
 • Apkalpes resursu vadība.

Ik pēc 24 kalendārajiem mēnešiem:

 • Bīstamo kravu apmācība;
 • Ugunsdzēsības un dūmu apmācības, izmantojot visu ugunsdzēsības aprīkojumu, tostarp aizsargtērpu, kas atbilst gaisa kuģī esošajam;
 • Ikdienas un ārkārtas situācijas;
 • Praktiskā apmācība lidojumu apkalpes locekļu skābekļa sistēmas lietošanā un lidojuma apkalpes locekļu kontrolsarakstu izmantošanā;
 • Vispārējas drošības izpratnes datorizētas apmācības (skatiet SMCM apmācības programmu B);
 • Lidostas drošības datorizēta apmācība (skatiet SMCM apmācības programmu B).

Ik pēc 36 mēnešiem:

 • Katrs salona apkalpes loceklis, kas darbojas un faktiski atver parastās un avārijas izejas durvis, ikdienas un avārijas situācijā, tostarp gadījumos, ja notiek jaudas palīgsistēmu atteice. Apmācības tiek veiktas lidmašīnā vai kabīnes mācību simulātorā;
 • Visu pārējo izeju, tostarp pilotu kabīnes logu, darbības demonstrēšana.
Sazinies ar mums