Atgriezties
Ugunsdzēsības apmācība

Salona apkalpes atkārtota apmācība

Salona apkalpes atkārtota apmācība atbilst Komisijas Regulai (ES) Nr. 965/2012. Mācību programmas ir izstrādātas saskaņā ar ORO.CC.140 un AMC1.ORO.CC.140 un apmācību, un pārbaudes programmas, un saistīto dokumentāciju saskaņā ar ORO.CC.115.

Struktūra
Salona apkalpes atkārtoto apmācību kursā tiek apkopota teorētiskā apmācība un praktiskie vingrinājumi uz atbilstošām mācību ierīcēm vai lidmašīnām, kā arī praktiskie vingrinājumi ārkārtas situācijās, un drošības aprīkojuma apmācība. Mācību programmas var pielāgot jūsu uzņēmuma un CAA prasībām.

Ik pēc 12 kalendārajiem mēnešiem:

 • ārkārtas procedūras, tostarp pilota darbnespējas gadījumā;
 • evakuācijas procedūras, tostarp pūļa kontroles metodes;
 • katra salona apkalpes locekļa praktiskie vingrinājumi standarta un avārijas izeju atvēršanai, pasažieru evakuācijai;
 • gaisa kuģa avārijas aprīkojuma atrašanās vieta un pielietošana, kā arī katra salona apkalpes locekļa glābšanas vestes uzvilkšana un pārnēsājamā skābekļa un elpošanas aizsargaprīkojumu (PBE) praktiska pielietošana;
 • aviācijas medicīnas aspekti un pirmā palīdzība, pirmās palīdzības aptieciņa, tās saturs un neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojums;
 • invaliditāte un vienlīdzība, kā arī izpratne par invaliditāti, lai sniegtu īpašu palīdzību cilvēkiem standarta un ārkārtas situācijās;
 • drošības procedūras;
 • apkalpes resursu vadība.

Ik pēc 24 kalendārajiem mēnešiem:

 • bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas apmācība;
 • ugunsdzēsības un dūmu apmācība, izmantojot visu ugunsdzēsības aprīkojumu, tostarp aizsargtērpu, kas atbilst gaisa kuģī esošajam;
 • standarta un ārkārtas situācijas;
 • praktiskā apmācība lidojuma apkalpes locekļu skābekļa sistēmas lietošanā un kontrolsarakstu izmantošanā;
 • vispārējas drošības izpratnes datorizētas apmācības (skatīt SMCM apmācības programmu B);
 • lidostas drošības datorizēta apmācība (skatīt SMCM apmācības programmu B).

Ik pēc 36 mēnešiem:

 • durvju atvēršana standarta un avārijas situācijās, tostarp gadījumos, ja nestrādā jaudas palīgsistēma. Apmācības tiek veiktas lidmašīnā vai kabīnes mācību simulātorā;
 • visu pārējo izeju, tostarp pilotu kabīnes logu, darbības demonstrēšana.
A220 durvju treneris
Ugunsdzēšanas un dūmu treneris (MPCT)
Sazinies ar mums