DATUMS
ILGUMS
8 stundas
CENA
STATUSS
pēc pieprasījuma

Cilvēcisko faktoru pamatapmācība attiecas uz visu pieejamo resursu efektīvu izmantošanu. Šie resursi ir sadalīti četrās plašās kategorijās – cilvēki, tehnika, degviela/laiks un informācija. CRM ir izstrādāts, lai optimizētu cilvēka/iekārtas saskarni un ar to saistītās starppersonu darbības. Šīs aktivitātes ietver komandas veidošanu un uzturēšanu, informācijas nodošanu, problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, situācijas izpratnes uzturēšanu un dažādu situāciju risināšanu.

Apmācības piemērotas:

 • lidostu vadītājiem un koordinatoriem;
 • nodaļu vadītājiem;
 • lidostas pārvaldes darbības vadītājiem;
 • uz zemes strādājošie pakalpojumu sniedzējiem;
 • regulatoru darbiniekiem.
Kursa saturs:
1.
 • Cilvēciskie faktori aviācijā (prasības, CRM koncepts un ieviešana, vēsture).
 • Komunikācija (modeļi, stili, problēmas, etiķete, draudu atpazīšana un kļūdu pārvaldība).
 • Darba slodzes vadība.
2.
 • Līderība (vadības stili, komandas darbs, situācijas vadība).
 • Situācijas apzināšanās (izpratne un novērtēšana / kopīga situācijas izpratne / maldinošas situācijas izpratnes faktori / SA vadība).

3.
 • Lēmumu pieņemšana (kā tiek pieņemti lēmumi, šķēršļi efektīvai lēmumu pieņemšanai, lēmumu pieņemšanas modeļi, situatīvā lēmumu pieņemšana).
 • Noguruma un riska pārvaldība.

Sazinies ar mums
airBaltic Training pārdošanas pārstāve
+371 26393535