Atgriezties
Aviācijas drošības (AVSEC) instruktora apmācība

Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Instruktoru apmācības kurss ir izstrādāts, pamatojoties uz ICAO dok. 10002, Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 un materiālu AMC1 uz FCL. J APAKŠDAĻA – INSTRUKTORI 1. daļu, lai nodrošinātu, ka apmācību personāls atbilst nepieciešamajiem kvalifikācijas un darbības standartiem, iegūst kvalifikāciju, lai sagatavotu, izstrādātu un vadītu mācības un pārbaudes, kā to nosaka airBaltic standarti.

Pabeidzot šīs apmācības, instruktors spēs:

  • pārvaldīt apmācību vides drošību un apzināties savu atbildību par savu apmācāmo drošību;
  • novērtēt, vai apmācības telpas, aprīkojums un apstākļi ir piemēroti apmācības mērķu sasniegšanai;
  • veikt apmācību prasību analīzi, izstrādāt apmācību stratēģiju, kursu materiālus un vērtēšanas politiku;
  • identificēt studentu raksturojumus, noteikt viņu mācīšanās vajadzības un apgūt dažādas mācību metodes atbilstoši mācību programmai;
  • vadīt nodarbības, lai tiktu aptverta nepieciešamo kompetenču un saistīto zināšanu un prasmju apguve, kā arī demonstrētas atbilstošas ​​apmācības prasmes;
  • uzraudzīt studenta individuālo sniegumu apmācības laikā un veikt zināšanu, prasmju un attieksmju galīgo novērtējumu;
  • novērtēt apmācības efektivitāti, nodrošināt atgriezenisko saiti par studenta sniegumu un ierosināt nepieciešamos uzlabojumus.

Apmācības piemērotas:

  • jaunajiem instruktoriem;
  • cilvēkresursu speciālistiem.

Ilgums:

4 dienas (32 stundas).

Sazinies ar mums
airBaltic Training pārdošanas pārstāve
+371 26393535