Šīs apmācības mērķis ir ļaut apkalpes locekļiem nekavējoties atpazīt lidmašīnā esošo ugunsgrēku vai dūmus un ātri iegūt izpratni par situācijas dinamiku, uzsākt saziņu ar lidojuma apkalpi un/vai veikt nepieciešamos pasākumus, lai risinātu situāciju. Apmācībai būtu arī jāļauj salona apkalpes locekļiem paredzēt papildu riskus, ko var radīt viņu izvēlētās darbības, un, vajadzības gadījumā, tos mazināt.

Kursa beigās students pratīs:

 • paskaidrot kā nekavējoties rīkoties ārkārtas situācijās, kas saistītas ar ugunsgrēku un dūmiem;
 • atšķirt faktiskā ugunsgrēka avota noteikšanas nozīmi un nekavējoties informēt lidojuma apkalpi;
 • veikt konkrētas darbības, kas nepieciešamas koordinācijai un palīdzībai, atklājot ugunsgrēku vai dūmus;
 • izskaidrot nepieciešamību biežāk pārbaudīt iespējamās ugunsgrēka riska zonas, tostarp tualetes un dūmu detektorus;
 • aprakstīt ugunsgrēku klasifikāciju un atbilstošos ugunsdzēšanas līdzekļu veidus un procedūras konkrētām ugunsgrēka situācijām;
 • demonstrēt ugunsdzēšanas līdzekļu lietošanas paņēmienus, nepareizas lietošanas sekas un lietošanu slēgtā telpā;
 • uzskaitīt vispārīgās procedūras uz zemes izvietotiem avārijas dienestiem lidlaukos.

Katram studentam tiks veikta praktiskā apmācība ugunsdzēsībā un dotas zināšanas par ugunsdzēsības aprīkojumu, kā arī praktiski izmēģināta aizsardzības elpošanas iekārtas lietošana.

Ilgums:

Pirmreizēja un atkārtota apmācība – 4 stundas.

Derīguma periods:

IOSA – 24 mēneši, EASA&ICAO – 36 mēneši.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011.

1. Uguns teorija:

 • ugunsgrēka attīstības līkne;
 • degšanas principi;
 • ugunsgrēka klasifikācija.

2. Ugunsgrēka identifikācija un ugunsdzēsības principi:

 • dažādi ugunsdzēšanas līdzekļi, ugunsdzēsības taktika, tehnika un procedūras;
 • ugunsgrēka dzēšana slēgtā telpā, ugunsgrēks kabīnē;
 • dūmi un izgarojumi.

3. Apkalpes koordinēšana, palīdzība, komunikācija.
4. Ugunsgrēka novēršana, atklāšana un iespējamās ugunsbīstamības zonas.
5. Uz zemes izvietoto avārijas dienestu procedūras.
6. Praktiski ugunsdzēsības un dūmu vingrinājumi.

Ugunsdzēšanas un dūmu treneris (MPCT)
Sazinies ar mums