Ugunsgrēka un dūmu apmācības kurss ir izstrādāts saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012, un kursa programma ir balstīta uz: AMC1 ORO.CC.125 Gaisa kuģa tipa apmācība un operatora pārkvalifikāijas apmācība, AMC1 ORO.CC.140 Periodiskā apmācība salona apkalpei.

Kurss aptver teorētiskās un praktiskās apmācības ar jauktām lekcijām klasē, aprīkojuma apmācībām un praksi uz reprezentatīvās apmācības ierīces vai faktiskās lidmašīnas.

Šīs apmācības mērķis ir ļaut apkalpes locekļiem nekavējoties atpazīt lidmašīnā esošo ugunsgrēku vai dūmus un ātri iegūt izpratni par situācijas dinamiku, uzsākt saziņu ar lidojuma apkalpi un/vai veikt nepieciešamos pasākumus, lai risinātu situāciju. Apmācībai būtu arī jāļauj salona apkalpes locekļiem paredzēt papildu riskus, ko var radīt viņu izvēlētās darbības, un vajadzības gadījumā tos mazināt.

Mērķi:

Kursa beigās students pratīs:

 • Paskaidrot kā nekavējoties rīkoties ārkārtas situācijās, kas saistītas ar ugunsgrēku un dūmiem;
 • Atšķirt faktiskā ugunsgrēka avota noteikšanas nozīmi un nekavējoties informēt lidojuma apkalpi;
 • Veikt konkrētas darbības, kas nepieciešamas koordinācijai un palīdzībai, atklājot ugunsgrēku vai dūmus;
 • Izskaidrot nepieciešamību bieži pārbaudīt iespējamās ugunsgrēka riska zonas, tostarp tualetes un saistītos dūmu detektorus;
 • Aprakstīt ugunsgrēku klasifikāciju un atbilstošos ugunsdzēšanas līdzekļu veidus un procedūras konkrētām ugunsgrēka situācijām;
 • Demonstrēt ugunsdzēšanas līdzekļu lietošanas paņēmienus, nepareizas lietošanas sekas un lietošanu slēgtā telpā;
 • Uzskaitīt vispārīgās procedūras uz zemes izvietotiem avārijas dienestiem lidlaukos.

Katrs students iziet praktiskās apmācības ugunsdzēsības un ugunsdzēsības aprīkojuma apmācībā.

1. Uguns teorija:

 • Ugunsgrēka attīstības līkne;
 • Degšanas principi;
 • Ugunsgrēka klasifikācija.

2. Ugunsgrēka identifikācija un ugunsdzēsības principi:

 • Dažādi ugunsdzēšanas līdzekļi, ugunsdzēsības taktika, tehnika un procedūras;
 • Ugunsgrēka dzēšana slēgtā telpā, ugunsgrēki kabīnēs;
 • Dūmi un izgarojumi.

3. Apkalpes koordinēšana, palīdzība, komunikācija.
4. Ugunsgrēka novēršana, atklāšana un iespējamās ugunsbīstamības zonas.
5. Uz zemes izvietoto avārijas dienestu procedūras.
6. Praktiski ugunsdzēsības un dūmu vingrinājumi.

Ilgums:

Pamatapmācība un atkārtošana 4 stundas.

Sazinies ar mums