Kurss ir paredzēts, lai apmācītu pretendentus demonstrēt lidojuma instruktora spējas, tostarp instruktāžu, lidojuma norādījumus un instruktāžu pēc lidojuma.

Lidojuma instruktora(A) mācību kursa priekšnosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar FCL.915 un FCL.915.FI.

Lidojuma instruktora(A) apmācības kursa pretendents:

 • ir sasniedzis 18 gadu vecumu;
 • ir vismaz tās licences un attiecīgā gadījumā – kvalifikācijas turētājs, kuras apgūšanai paredzēts sniegt mācību lidojumu;
 • ir veicis vismaz 15 lidojuma stundas kā pilots tās klases vai tipa gaisa kuģī, ar kuru jāsniedz apmācības, no kurām ne vairāk kā 7 stundas var būt FSTD, kas atbilst gaisa kuģa klasei vai tipam, ja piemērojams VAI ir nokārtojis kompetences novērtējumu attiecīgās kategorijas instruktoram šīs klases vai tipa gaisa kuģī;
 • ir ieguvis tiesības darboties kā kapteinis uz gaisa kuģa šādu mācību lidojumu laikā;
 • ir saņēmis vismaz 10 instrumentālo lidojumu mācību stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt instrumentālais laiks uz zemes ar FSTD;
 • ir veicis 20 stundas VFR maršruta lidojumu ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi kapteiņa statusā;
 • ir ieguvis vismaz CPL(A) VAI jābūt vismaz PPL(A) licencei un, izņemot FI(A), kas nodrošina apmācību tikai LAPL(A) iegūšanai, ir nokārtojis CPL teorētisko eksāmenu, ko var kārtot, nepabeidzot CPL teorētisko mācību kursu un kurš nav derīgiem CPL izsniegšanai, un ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas ar lidmašīnu vai TMG, no kurām 150 stundas ir kapteiņa statusā;
 • ir veicis vismaz 30 stundas ar viena dzinēja lidmašīnu, no kurām vismaz 5 stundām jābūt 6 mēnešu laikā pirms FCL.930.FI (a) noteiktā pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudes;
 • ir pabeidzis VFR maršruta lidojumu kā kapteinis, tostarp vismaz 540 km (300 NM) lidojumu, kura laikā veic nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos;
 • 6 mēnešu laikā pirms kursa sākuma ir nokārtojis īpašu pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudi ar lidojuma instruktoru, kas kvalificēts saskaņā ar FCL.905.FI(i) punktu, lai novērtētu viņu spēju apgūt kursu. Šī pirmsiestādes lidojuma pārbaude balstās uz kvalifikācijas pārbaudi klases un tipa kvalifikācijām, kā noteikts 9. papildinājumā;
 • ir ar derīgu 1. klases medicīnisko izziņu;
 • ir apguvis angļu valodu, kas atbilst ICAO 4. vai augstākam angļu valodas prasmes līmenim.
 • 4 nedēļas teorijas apguvei;
 • 1 nedēļa instruktāžas (long briefings);
 • SIM;
 • lidojumi Liepājā.
Kursa saturs:
1.
Teorija:

125 stundas (ieskaitot 25 h mācīšanas un mācīšanās).


2.
Praktiski:

5 stundas FNPT II.

20 stundas ar lidojuma instruktoru lidmašīnā.

5 stundas lidmašīnā bez lidojuma instruktora (studenti lido pa pāriem).

2 stundas X-Treme 3D treniņš.

4 stundas AoC (ieskaitot 1 h lidmašīnā).