Atgriezties
Boeing 737 Difference apmācība

Lidojumu instruktoru kursi

Flight Instructor Course

FI(A) apmācības kursa pretendenti:

 • Ir sasnieguši 18 gadu vecumu;
 • Ir vismaz tās licences un attiecīgā gadījumā – kvalifikācijas turētājs, kuras apgūšanai paredzēts sniegt mācību lidojumu;
 • Ir veikuši vismaz 15 lidojumu stundas kā pilots tās klases vai tipa gaisa kuģī, ar kuru jāsniedz apmācības, no kurām ne vairāk kā 7 stundas var būt FSTD, kas atbilst gaisa kuģa klasi vai tipu, ja piemērojams. VAI nokārtojis kompetences novērtējumu attiecīgās kategorijas instruktoram šīs klases vai tipa gaisa kuģī;
 • Ir tiesības darboties kā PIC uz gaisa kuģa šādu mācību lidojumu laikā;
 • Ir saņēmuši vismaz 10 instrumentālo lidojumu mācību stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt instrumentālais laiks uz zemes ar FSTD;
 • Ir veicis 20 stundas VFR maršruta lidojumu ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi PIC statusā;

Un

 • Ir vismaz CPL(A); vai jābūt vismaz PPL(A) licencei un, izņemot FI(A), kas nodrošina apmācību tikai LAPL(A) iegūšanai, nokārtojis CPL teorētisko eksāmenu, ko var kārtot, nepabeidzot CPL teorētisko mācību kursu un kurš nav derīgiem CPL izsniegšanai un ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas ar lidmašīnu vai TMG, no kurām 150 stundas ir PIC statusā;
 • Ir veikuši vismaz 30 stundas ar viena dzinēja virzuļa dzinēju lidmašīnām, no kurām vismaz 5 stundām jābūt 6 mēnešu laikā pirms FCL.930.FI a) apakšpunktā noteiktā pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudes;
 • Ir pabeiguši VFR maršruta lidojumu kā PIC, tostarp vismaz 540 km (300 NM) lidojumu, kura laikā jāveic nosēšanās ar pilnu apstību 2 dažādos lidlaukos;
 • 6 mēnešu laikā pirms kursa sākuma ir nokārtojuši īpašu pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudi ar FI, kas kvalificēts saskaņā ar FCL.905.FI(i) punktu, lai novērtētu viņu spēju apgūt kursu. Šī pirmsiestādes lidojuma pārbaude balstās uz kvalifikācijas pārbaudi klases un tipa kvalifikācijām, kā noteikts 9. papildinājumā;
 • Ir derīga 1. klases medicīniskā izziņa;
 • Jābūt ICAO 4. vai augstākam angļu valodas prasmes līmenim.

4 nedēļas teorijas, 1 nedēļa instruktāžas (briefings )+ SIM un lidojumi Liepājā.

Kursa saturs:

Teorija:

 • 125:00 (ieskaitot 25:00 Mācības un mācīšanās).

Praktiski:

 • 05:00 FNPT II
 • 20:00 ar FI lidmašīnā
 • 05:00 gaisa kondicionētājā bez FI (studenti lido pa pāriem)
 • 02:00 X-Treme 3D treniņš
 • 04:00 AoC (ieskaitot 01:00 lidmašīnā).