START DATE
ILGUMS
50-60 dienas
CENA
9160 EUR + PVN
STATUSS
Pēc pieprasījuma
Flight Instructor Course

Kurss ir paredzēts, lai apmācītu pretendentus demonstrēt FI spējas, tostarp instruktāžu (brīfingu), lidojuma instrukcijas un pēcinstruktāžu (de-briefing).

Priekšnosacījumi FI(A) apmācības kursam ir izstrādāti saskaņā ar FCL.915 un FCL.915.FI.

FI(A) apmācības kursa pretendenti:

 • Ir sasnieguši 18 gadu vecumu;
 • Jābūt vismaz tādai licencei un attiecīgā gadījumā kvalifikācijai, par kuru jāsniedz apmācības lidojumu veikšana
 • Ir veikuši vismaz 15 lidojumu stundas kā pilots tās klases vai tipa gaisa kuģī, ar kuru jāsniedz apmācības, no kurām ne vairāk kā 7 stundas var būt FSTD, kas atbilst gaisa kuģa klasi vai tipu, ja piemērojams. ; vai
 • Nokārtojis kompetences novērtējumu attiecīgās kategorijas instruktoram šīs klases vai tipa gaisa kuģī.
 • Ir tiesības darboties kā PIC uz gaisa kuģa šādu mācību lidojumu laikā
 • Ir saņēmuši vismaz 10 instrumentālo lidojumu mācību stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt instrumentālais laiks uz zemes ar FSTD.
 • Ir veicis 20 stundas VFR maršruta lidojumu ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi PIC statusā; un
 • Ir vismaz CPL(A); vai
 • Jābūt vismaz PPL(A) turētājam un, izņemot FI(A), kas nodrošina apmācību tikai LAPL(A) iegūšanai, nokārtojis CPL teorētisko eksāmenu, ko var kārtot, nepabeidzot CPL teorētisko mācību kursu un kurš nav derīgiem CPL izsniegšanai un ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas ar lidmašīnu vai TMG, no kurām 150 stundas ir PIC statusā;
 • Ir veikuši vismaz 30 stundas ar viena dzinēja virzuļa dzinēju lidmašīnām, no kurām vismaz 5 stundām jābūt 6 mēnešu laikā pirms FCL.930.FI a) apakšpunktā noteiktā pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudes;
 • Ir pabeiguši VFR maršruta lidojumu kā PIC, tostarp vismaz 540 km (300 NM) lidojumu, kura laikā jāveic nosēšanās ar pilnu apstību 2 dažādos lidlaukos.
 • 6 mēnešu laikā pirms kursa sākuma ir nokārtojuši īpašu pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudi ar FI, kas kvalificēts saskaņā ar FCL.905.FI(i) punktu, lai novērtētu viņu spēju apgūt kursu. Šī pirmsiestādes lidojuma pārbaude balstās uz kvalifikācijas pārbaudi klases un tipa kvalifikācijām, kā noteikts 9. papildinājumā.
 • Ir derīga 1. klases medicīniskā izziņa;
 • Jābūt ICAO 4. vai augstākam angļu valodas prasmes līmenim.

4 nedēļas teorijas, 1 nedēļa instruktāžas (briefings )+ SIM un lidojumi Liepājā.

Kursa saturs:

Teorija:

 • 125:00 (ieskaitot 25:00 Mācības un mācīšanās).

Praktiski:

 • 05:00 FNPT II
 • 20:00 ar FI lidmašīnā
 • 05:00 gaisa kondicionētājā bez FI (studenti lido pa pāriem)
 • 02:00 X-Treme 3D treniņš
 • 04:00 AoC (ieskaitot 01:00 lidmašīnā).
Sazinies ar mums
Ance
+371 26393535

Pārdošanas vadītāja