Atgriezties
Salona apkalpes periodiskā apmācība

Apkalpes resursu pārvaldības apmācība

Students izpratīs cilvēkfaktora un apkalpes resursu vadības nozīmi drošas un efektīvas darbības sasniegšanā.

Visparīgie principi:

 • Cilvēciskie faktori aviācijā
 • Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi
 • Vispārīgi norādījumi par CRM principiem un mērķiem
 • Draudu un kļūdu pārvaldība

Ilgums:

4 h teorētiskās un praktiskās apmācības.

No katra salona apkalpes locekļa viedokļa:

 • Personības apzināšanās, cilvēka kļūdas un uzticamība
 • Attieksme un uzvedība, pašvērtējums un paškritika
 • Stress un stresa vadība
 • Nogurums un modrība
 • Pārliecība
 • Situācijas apzināšanās
 • Informācijas  iegūšana un apstrāde
Sazinies ar mums
airBaltic Training pārdošanas pārstāve
+371 26393535