Atgriezties
Bīstamo izstrādājumu un kravas sūtījumu pieņemšanas personāla apmācība

Lidmašīnu atledošanas/pretapledošanas procedūras uz zemes (pamata un atkārtotas)

Lidmašīnu atledošanas/pretapledošanas procedūras uz zemes (pamata un atkārtotas)

Izprotiet atledošanas/pretapledošanas darbības saskaņā ar esošajiem SAE standartiem un ieteikumiem, gaisa kuģu ražotāja prasībām, veiciet praktisku atledošanas/pretapledojuma novērtējumu.

Kursa tēmas:

 • kopīgi standarti, noteikumi un ieteikumi;
 • pamatzināšanas par lidmašīnas veiktspēju;
 • termini un definīcijas, ko izmanto atledošanas/pretapledošanas procedūrās;
 • apstākļi, kas var izraisīt ledus veidošanos uz lidmašīnas;
 • sala, sniega, ledus un slapjuma ietekme uz lidmašīnas veiktspēju;
 • lidmašīnas kritiskās zonas;
 • lidmašīnu atledošanas/pretapledojuma šķidrumu pamata raksturlielumi, tostarp šķidruma noārdīšanās cēloņi un sekas, šķidruma paliekas uz virsmām vai rehidrētas atliekas;
 • vispārīgi paņēmieni sala, ledus, slapju un sniega nosēdumu noņemšanai no lidmašīnas virsmām un pretapledojuma novēršanai;
 • atsaldēšanas/pretapledošanas procedūras vispārīgi un īpaši pasākumi, kas jāveic dažādu tipu lidmašīnām;
 • lidmašīnas piesārņojuma pārbaude, pēcatsaldēšanas/pretapledojuma pārbaude, pārbaude pirms pacelšanās, lidmašīnas piesārņojuma pārbaude pirms pacelšanās;
 • atledošanas/pretapledojuma iekārtu ekspluatācijas procedūras;
 • personīgās drošības pasākumi un cilvēka faktors;
 • vietējās ārkārtas procedūras;
 • vides apsvērumi, piemēram, kur veikt pretapledošanas procedūru, noplūdes protokols, bīstamo atkritumu kontrole;
 • šķidruma lietošanas vadlīniju tabulas un ierobežojumi, laika tabulu interpretācija;
 • atledošanas/pretapledojuma kodeksi un saziņas procedūras;
 • angļu valodas zināšanas par atledošanas/pretapledošanas procedūrām un saziņu;
 • atledošanas/pretapledošanas šķidruma kvalitātes pārbaudes veidi, šķidruma apstrāde;
 • vietējie noteikumi un ierobežojumi, lidostas darbības procedūras;
 • atledošanas/pretapledošanas darbos iesaistīto personu pienākumi un atbildība;
 • atledošanas koordinācijas procedūras kopumā.

Apmācības piemērotas:

 • DI-L10 atledošanas transportlīdzekļa vadītājiem;
 • DI-L20 atledošanas operatoriem (smidzinātājam);
 • DI-L30 atledošanas/pretapledojuma uzraudzībai;
 • DI-L30B pirms/pēc pretapledojuma inspektoriem;
 • DI-L80 lidojuma apkalpei (darbības ziemā);
 • DI-L80B salona apkalpei (apledojuma izpratne).