Atgriezties
Bīstamo kravu noteikumi 6. kategorija

Lidmašīnu atledošanas/pretapledošanas procedūras uz zemes (pamata un atkārtotas)

Lidmašīnu atledošanas/pretapledošanas procedūras uz zemes (pamata un atkārtotas)

Izprotiet atledošanas/pretapledojuma darbības saskaņā ar esošajiem SAE standartiem un ieteikumiem, gaisa kuģu ražotāja prasībām, veiciet praktisku atledošanas/pretapledojuma novērtējumu.

Ko jūs uzzināsiet:

 • Kopīgi standarti, noteikumi un ieteikumi.
 • Pamatzināšanas par lidmašīnas veiktspēju.
 • Termini un definīcijas, ko izmanto atledošanas/pretapledošanas procedūrās.
 • Apstākļi, kas var izraisīt ledus veidošanos lidmašīnā.
 • Sala, sniega, ledus un slapjuma ietekme uz lidmašīnas veiktspēju.
 • Lidmašīna kopumā un kopējās kritiskās zonas.
 • Lidmašīnu atledošanas/pretapledojuma šķidrumu pamata raksturlielumi, tostarp šķidruma noārdīšanās cēloņi un sekas, šķidruma paliekas uz virsmām un žāvētas un/vai rehidrētas atliekas.
 • Vispārīgi paņēmieni sala, ledus, slapju un sniega nosēdumu noņemšanai no lidmašīnas virsmām un pretapledojuma novēršanai.
 • Atsaldēšanas/pretapledošanas procedūras vispārīgi un īpaši pasākumi, kas jāveic dažādu tipu lidmašīnām.
 • Lidmašīnas piesārņojuma pārbaude, pēcatsaldēšanas/pretapledojuma pārbaude, pārbaude pirms pacelšanās, lidmašīnu piesārņojuma pārbaude pirms pacelšanās.
 • Atledošanas/pretapledojuma iekārtu un iekārtu ekspluatācijas procedūras.
 • Personīgās drošības pasākumi un cilvēka faktors.
 • Vietējās ārkārtas procedūras.
 • Vides apsvērumi, piem. kur atledus, noplūdes protokols, bīstamo atkritumu kontrole.
 • Šķidruma lietošanas vadlīniju tabulas un ierobežojumi. Holdover laika tabulu interpretācija.
 • Atledošanas/pretapledojuma kodeksi un saziņas procedūras.
 • Angļu valodas zināšanas par atledošanas/pretapledošanas procedūrām un saziņu.
 • Atledošanas/pretapledošanas šķidruma kvalitātes pārbaudes veidi. Šķidruma apstrāde.
 • Vietējie noteikumi un ierobežojumi. Lidostas darbības procedūras.
 • Atledošanas/pretapledošanas darbos iesaistīto personu pienākumi un atbildība.
 • Atledošanas koordinācijas procedūras kopumā.

Kam vajadzētu apmeklēt:

 • DI-L10     atledošanas transportlīdzekļa vadītājs
 • DI-L20    Atledošanas operators (smidzinātājs)
 • DI-L30    Atledošanas/pretapledojuma uzraudzība
 • DI-L30B Pre-Post atkausēšanas/pretapledojuma inspektors
 • DI-L80    Lidojuma apkalpe (operācijas ziemā)
 • DI-L80B  ( salona apkalpe (apledojuma izpratne)