Atgriezties
Sākotnējā salona apkalpes darbinieku apmācība

Medicīniskie aspekti un pirmās palīdzības apmācība (CC)

Salona apkalpei ir jābūt izpratnei par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, un pirmās palīdzības apmācībā jāiekļauj bieži sastopamu medicīnisko stāvokļu pārvaldība un kardiopulmonālo atdzīvināšanu (CPR).

Salona apkalpei jāspēj atpazīt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nodrošināt pamata aprūpi, līdz ir pieejama apmācīta medicīniskā palīdzība, ko sniedz lidmašīnā esošie veselības aprūpes speciālisti, atbalsta komandas uz zemes (attālā palīdzība) vai aprūpes sniedzēji pēc nosēšanās. Salona apkalpei jābūt kompetentai visu pirmās palīdzības aptieciņu un cita aprīkojuma saturā un piemērotā lietošanā.

Ilgums:

Kurss sastāv no 16 stundu ilgām  teorētiskām un  praktiskām apmācībām.

Moduļi:

  • Lidošanas fizioloģiskā ietekme
  • Ārkārtas medicīniskās palīdzības gadījumi aviācijā
  • Pamata pirmā palīdzība
  • CPR
Sazinies ar mums