Atgriezties
Pirmreizēja salona apkalpes apmācība

Medicīniskie aspekti un pirmās palīdzības apmācība (stjuartiem)

Salona apkalpei ir jābūt izpratnei par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, un pirmās palīdzības apmācībā jāiekļauj biežāk sastopamo medicīnisko stāvokļu pārvaldība, kā arī kardiopulmonālo atdzīvināšanu (CPR).

Salona apkalpei jāspēj atpazīt brīži, kad jāsniedz neatliekamā medicīniskā palīdzība un jānodrošina pamata aprūpe, līdz ir pieejama apmācīta medicīniskā palīdzība, ko sniedz lidmašīnā esošie veselības aprūpes speciālisti, atbalsta komanda uz zemes (attālinātā palīdzība) vai aprūpes sniedzēji pēc nosēšanās. Salona apkalpei jābūt kompetentai par pirmās palīdzības aptieciņas saturu un lietošanu, kā arī cita aprīkojuma lietošanu.

Pēc mācībām salona apkalpe varēs:

 • uzskaitīt medicīniskos aspektus aviācijā un aprakstīt pirmās palīdzības sniegšanu kopumā;
 • uzskaitīt pirmās palīdzības aptieciņu saturu un izmantot neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojumu un materiālus;
 • sniegt pirmo palīdzību, kas saistīta ar izdzīvošanas apmācību un atbilstošu higiēnu;
 • organizēt un nodrošināt atbilstošu slimību un traumu ārstēšanu;
 • atpazīt lidojuma fizioloģisko ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot hipoksijai, skābekļa patēriņam, Eistāhijas kanāla funkcijām un barotraumām.

Ilgums:

Kurss sastāv no 16 stundu (2 dienas) ilgām teorētiskām un  praktiskām apmācībām.

Derīguma periods:

12 mēneši.

Moduļi:

 • augstuma maiņas fizioloģija, vispārējs ievads par aviācijas medicīnas aspektiem un izdzīvošanu;
 • ārkārtas medicīniskās situācijas aviācijā;
 • pirmās palīdzības un izdzīvošanas pamatapmācība;
 • sirds un plaušu reanimācija un atveseļošanās pozīcija;
 • atbilstoša lidmašīnas aprīkojuma, tostarp pirmās palīdzības aptieciņas, neatliekamās medicīniskās palīdzības aptieciņas un neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojuma izmantošana;
 • veselība un higiēna ceļojot;
 • noguruma riska pārvaldība.
Sazinies ar mums