Atgriezties
Aviācijas drošības (AVSEC) treneru kurss

Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Train the trainer treneru apmācības kurss ir izstrādāts, pamatojoties uz ICAO dok. 10002, Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 un norādījumu materiāls AMC1 uz FCL. J APAKŠDAĻA – INSTRUKTORI 1. daļa, lai nodrošinātu, ka apmācību personāls atbilst nepieciešamajiem kvalifikācijas un darbības standartiem, iegūst kvalifikāciju, lai sagatavotu, izstrādātu, vadītu un vadītu mācības un pārbaudes, kā to nosaka airBaltic apmācību standarti un akceptējusi iestāde.

Mērķi:

Pabeidzot šīs apmācības, treneris/instruktors-praktikants spēs:

  • Pārvaldīt apmācību vides drošību un apzināties savu atbildību par savu apmācāmo drošību;
  • Novērtēt, vai apmācības telpas, aprīkojums un apstākļi ir piemēroti apmācības mērķu sasniegšanai;
  • Veikt apmācību prasību analīzi, izstrādāt apmācību stratēģiju, kursu materiālus un vērtēšanas politiku;
  • Identificēt klases raksturojumus, noteikt viņu mācīšanās vajadzības un apgūt dažādas mācību metodes atbilstoši mācību programmai;
  • Vadīt nodarbību nepieciešamo kompetenču un saistīto zināšanu un prasmju apguvei, kā arī demonstrēt atbilstošas ​​apmācības prasmes;
  • Uzraudzīt praktikanta individuālo sniegumu apmācības laikā un veikt zināšanu, prasmju un attieksmju galīgo novērtējumu;
  • Novērtēt apmācības pasākuma efektivitāti, nodrošināt atgriezenisko saiti par viņa/viņas sniegumu un ierosināt nepieciešamos uzlabojumus.

Apmācības piemērotas:

  • Jauniem instruktoriem
  • Cilvēkresursu speciālistiem

Ilgums:

4 dienas (32 stundas)

Sazinies ar mums
Ance
+371 26393535

Pārdošanas vadītāja