Atgriezties
Instruktoru apmācība (pamatprasmju kurss)

Vecāko salona apkalpes darbinieku apmācība

Vecāko salona apkalpes darbinieku apmācība

Senior Crew Upgrade Course ir izstrādāts saskaņā ar ICAO DOC 10003, Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 290/2012 V pielikuma CC daļu, CC daļas 1. pielikumu. Apmācību moduļus var nodalīt un apvienot pēc pieprasījuma un sertificēt kā neatkarīgus apmācību kursus.
Kurss aptver teorētiskās un praktiskās apmācības ar jauktām lekcijām klasē, aprīkojuma apmācību un praksi uz reprezentatīvās apmācības ierīces vai faktiskās lidmašīnas.

Mērķi

Vecākais salona apkalpes loceklis ir atbildīgs par ikdienas un ārkārtas operāciju vadīšanu un koordinēšanu.

  • Sniegt pietiekamas zināšanas par dokumentāciju, prasībām un noteikumiem, pilnvaru ķēdi, atbildību un pienākumiem.
  • Sniegt papildu zināšanas par avārijas procedūrām un drošības aprīkojumu no vecākā salona apkalpes locekļa pienākumiem

Kurss sastāv no sekojošiem moduļiem:

  • Vecākā salona apkalpes loma
  • Avārijas procedūru un drošības aprīkojuma apmācība
  • Apkalpes resursu pārvaldība

 

Ilgums:

24 stundas

Sazinies ar mums
Ance
+371 26393535

Pārdošanas vadītāja